چهارشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 06:06 ق.ظ
شبکه های کره جنوبی
کره جنوبی ازصنعت فیلم سازی بسیارخوب وموفق برخورداراست بخصوص دراین چندساله اخیرباافزایش سرمایه گزاریهای بخش خصوصی وکمپانی های بزرگ وحتی سازمان های دولتی بامخاطبان بسیارزیادی مواجه شده ومیتوان گفت رقیبی جدید برای بالیوود هنددراسیااست.
کره جنوبی شبکه های مختلفی برای پخش فیلم های سینمایی این کشوردارد مانندMBC ,SBS, CBS, kbs1,2 و...که غالبادرماهواره Koreasatپخش میشوند
غالب این شبکه هابه زبان کره ای پخش میشوندو24ساعته هستند
معرفی شبکه های کره ای:
درهاتبردفقط3شبکه کره ای وجودداردکه دوتای ان به اسم Arirang tvو Cgn tv که فری وبازاست ویکی Kbsworldکه کارتی است
ARIRANG TV:این شبکه 24ساعته که به 7زبان پخش میشودباحمایت وزارت فرهنگ کره اداره میشود;بزرگترین شبکه معرفی فرهنگ وهنرکره به جهان است وباصرف هزینه های بسیارزیادی قصددارد تاصنعت توریسم کره راهرچه بیشتررونق بخشدچراکه کره ازراه گردشگری درامدهای بسیاری داردوکلاکره یکی ازقطب های بزرگ گردشگری درجهان بخاطرموقعیت جغرافیایی واقلیمی ان وپرباران بودن ان است ازوظایف دیگراین شبکه معرفی موسیقی سنتی وغذاهای کره ای است چراکه کره ازتنوع غذایی بسیارزیادی برخورداراست وازدیگروظایف ان معرفی بازیگران وموسیقی هاوپاپ خوان های این کشوراست(دوبرنامه درهرروزوهرکدام به مدت نیم ساعت و5بارتکرار!)همانطورکه میدانیددراین کشورکنسرت های بسیاری درطی سال برگزارمیکندوخوانندگان ان تورهای زیادی به اسیا داردویکی ازکشورهای مشهوردرزمینه اجرای کنسرت وموسیقی پاپ است.همانطورکه میدانید کره فرهنگ خاصی دارد وخیلی دوست دارندجذاب وبامزه باشندودیده شوند
webSITE:www.arirang.co.kr

KBSWORLD:این شبکه ازشبکه های پخش فیلم وسریال است که درهاتبرد واینتلست کارتی است به هیچ وجه باهیچ نرم افزاروسافتکم و...بازنمیشودالبته درساعت1:30بعدازظهرتا2:30موقتابازمیشود(حتمانگاه کنیدچون گاهی برنامه هاومسابقات خیلی جالبی دارد)ودرعربست رایگان است.وب سایت:   http://world.kbs.co.kr

MBC:شرکت mbcکره (باشرکت mbcجهانی اشتباه نشود)رامیتوان ازبزرگ ترین شرکت های فیلم سازی کره دانست که باصرف هزینه های بسیارمانند سریال جومونگ موفقیت های بسیاری رابدست اورده است
سایت راهنمای این شبکه که دران میتوان برنامه های درحال پخش وپخش دراینده نزدیک رامشاهده کرد

http://aboutmbc.imbc.com/english/index.html

یاداورمی شوم این شبکه درایران باهیچ ماهواره ای دریافت نمیشود.

SBS: این شبکه نیزازشبکه های معروف تولیدوپخش فیلم وسریال های کره ای است که دربسیاری ازمواردباmbcهمکاری داشته ودارد
بسیاری ازاین شبکه ها قابل دریافت مستقیم ازماهواره درایران نیست البته راههای دیگری برای دریافت انهاهست ان هم ازطریق اینترنت
طریقه دریافت ازاینترنت:
نرم افزارهای مختلفی برای دریافت شبکه های تلویزیونی وجوددارندکه درزیردوتارامعرفی میکنیم
:Super Internet TVاخرین ورژن این نرم افزاربه راحتی قادراست بااتصال به اینترنت پرسرعت حداقل 512کیلو بایت بسیاری ازشبکه ها وهمچنین شبکه
های کره ای راپخش کنددرزیرعکسی ازاین نرم افزارقراردارد.
:TV Player Classicاین نیزازنرم افزارهای خوب پخش شبکه های تلویزیونی است که قابلیت ضبط برنامه رانیزدارد
بااستفاده ازسایت های زیرمیتوانیدبدون نصب هیچ نرم افزاری برخی ازشبکه های کره ای را دراینترنت تماشا کنید


http://www.fa.livesats.com/

http://wwitv.com/portal.htm?http://wwitv.com/television/112.htm
http://tvlistings.zap2it.com/tvlistings/ZCSGrid.do?stnNum=28452&channel=705&channelCnt=569

CGN TV:این شبکه فقط به زبان کره ای است ویک شبکه مذهبی است وبیشتربه برنامه های تبلیغی مسیحی وسخنرانی واخبارمیپردازدوپخش فیلم ندارد
www.cgntv.net

اطلاعات بیشتررامیتوانیددرخصوص فرکانس شبکه های ماهواره هاوچگونگی دریافت شان رادرسایت www.kingofsat.netوهمچنین درسایت www.satbeams.com وwww.flysat.comببینیداین دوسایت واقعا استثنائی هستند ومثل ان ها یافت نمیشود


del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo